NodeMCU

Materiały z mikrokontrolera NodeMCU tj. ESP8266 pojawią się już niebawem. Póki co zapraszam do materiałów z Laboratorium diagnostyki - tam są wykorzystywane elementy z mechatroniki. 
Zapraszam również do działu "Arduino - przykłady podstawowych funkcji" - prawe menu.