UWAGA!

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia człowieka należy pracować wyłącznie przy napięciu bezpiecznym!  

To onacza dla napięcia stałego DC lub dla napięcia przemiennego AC:

- 120 [V] DC/50 [V] AC w warunkach na sucho;

-   60 [V] DC/25 [V] AC w warunkach wilgonego otoczenia;

-   30 [V] DC/12 [V] AC w warunkach na mokro.

Dla człowieka najlepiej bawić się zasilaniem do 12 [V] (choć i to przy dużym natężeniu prądu potrafi zrobić sporo krzywdy) a dla Arduino UNO do 5 [V]. 

Należy stosować niezbędne środki ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym i jego skutkami!

UWAGA!
Napięcie większe od 5V podane bezpośrednio na wejście analogowe zniszczy Arduino UNO (inne modele Arduino mają zakres maksymalny do 3,3 [V]). Dlatego w pewnym ograniczonym zakresie można stosować np. dzielniki napięcia.

UWAGA!
Poprzez dzielnik napięcia nie zasilamy odbiorników "wiekszych" niż diody. W szczególności nie zasilamy silników, serw czy innych układów pobierających prąd, którego rezystor "nie zniesie".

UWAGA!
Bezpośrednio z wyjść cyfrowych Arduino UNO nie zasilamy odbiorników o poborze prądu większym niż 20 [mA] tj.: 0,02 [A] (dotyczy też diód - rzystory!).