ARDUINO

UWAGA!

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia człowieka należy pracować wyłącznie przy napięciu bezpiecznym!  

Pomiar napięcia z wykorzystaniem mikrokontrolera np.: Arduino Uno + dzielnik napięcia

Czyli jak zmierzyć napięcie poprzez Arduino UNO...

Odczytaj z USB
Opis możliwości sterowania mikrokontrolerem na przykładzie Arduino poprzez USB
W budowie...

Odczyt wejścia analogowego w Arduino

analogRead(A0);

Funkcja wysyłania danych na port USB
Czyli jak szybko i sprawnie wysłać dane na USB i podejrzeć na komputerze np. w "Monitorze portu szeregowego" Arduino IDE...
W budowie...

Digital OUT
W budowie...

"Display OLED 0.91" SSD1306 I2C 128x32 - Arduino UNO"

Ten artykuł zawiera podstawowe informacje o tym jak uruchomić wyświetlacz OLED 0.91 SSD1306 w Arduino UNO. 
Użyty w przykładzie wyświetlacz OLED ma oznaczenia: Wyświetlacz OLED 0.91" 4P 128x32 na I2C - SSD1306 kod 9532 i pochodzi ze sklepu ABC RC www.abc-rc.pl. LINK 

Pin cyfrowy jako wejście (digital in)
W budowie...

Największy wyświetlacz dla Arduino (The biggest display for Arduino FT800CB HY43B/50B)

Krótki opis uruchomienia jednego z największych wyświetlaczy do Arduino.

W budowie...

Pin cyfrowy jako wyjście (digital out)
W budowie...