Laboratorium mechatroniki - nr: 02

Temat: Programowanie w środowisku Android, sterowanie głosem i komunikacja z mikrokontrolerem

Cel: Celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowych narzędzi i umiejętności umożlwiających samodzielną realizację zadań związanych z mechatroniką w zakresie wykorzystywania urządzeń z systemem Android do sterowania mikrokontrolerem poprzez komunikację w standardzie Bluetooth. Student nabędzie umiejętności samodzielnego pisania programów w graficznym środowisku programowania dla systemu Android.  

Wiadomości niezbędne do realizacji bieżących zajęć laboratoryjnych: podstawy elektrotechniki (prawo Ohma,  pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa), prąd, napięcie - jednostki, metrologia (czułość układu pomiarowego, rozdzielczość pomiaru, zakres pomiarowy, błędy pomiarowe), infrmacje zdobyte na wczesniejszych zajęciach w szczególności związane z mikrokontrolerami.

UWAGA: do realizacji zajęć niezbędne jest posiadanie konta Google (może być stworzone osobne konto do zajęć laboratoryjnych). Dla wykonania testów wskazane (ale nie obowiązkowe) jest również posiadanie urządzenia z systemem Android.

Przebieg zajęć:

 1. Kartkówka z zakresu wiadomości niezbędnych do realizacji bieżących zajęć laboratoryjnych
 2. Zasady BHP - LINK
 3. Przedstawienie przez prowadzącego zajęcia środowiska programowania dla systemu Android;
 4. Przedstawienie przez prowadzącego zajęcia programu na urządzenie Android ułatwiającego pobieranie gotowej aplikacji;
 5. Samodzielne wykonanie przez Studenta pierwszego programu dla systemu Android "Hello word";
 6. Opracowanie bardziej rozbudowanego programu zawierającego wskazane przez prowadzącego funkcje.
 7. Kolejny program: dwustronna komunikacja urządzenie Android - mikrokontroler z wykorzystaniem Bluetooth*.  
 8. Omówienie wyników prac wykonanych w trakcie laboratorium.

Zakres sprawozdania:

 1. Strona tytułowa z podstawowymi danymi
 2. Opis środowiska pracy - jego możliwości, funkcjonalność, wady i zalety oraz warunki bezpiecznej pracy. 
 3. Opis przebiegu zajęć i prezentacja wyników samodzielnych prac.
 4. Propozycja własnego programu realizującego wybrane funkcje - prezentacja działania.
 5. Prezentacja wybranych przez Studenta najbardziej interesujących projektów zawierających elementy mechatroniki z wykorzystaniem poznanego środowiska programistycznego.
 6. Wnioski