Celem przedmiotu jest wprowadzenie do mechatroniki jako połączenia: mechaniki, elektroniki, projektowania, sterowania i programowania w teorii i praktyce.

Tematy i cele zajęć laboratoryjnych z mechatroniki:

 1. Budowa mikrokontrolerów na przykładzie Arduino UNO, programowanie w Arduino IDE
  C
  el: Celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowych narzędzi i umiejętności umożlwiających samodzielną realizację zadań związanych z mechatroniką w transporcie w zakresie wykorzystywania mikrokonotrolerów i ich programowania. 
 2. Programowanie w środowisku Android, sterowanie głosem i komunikacja z mikrokontrolerem
  Cel: Celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowych narzędzi i umiejętności umożlwiających samodzielną realizację zadań związanych z mechatroniką w transporcie w zakresie wykorzystywania urządzeń z systemem Android do sterowania mikrokontrolerem poprzez komunikację w standardzie Bluetooth. Student nabędzie umiejętności samodzielnego pisania programów w graficznym środowisku programowania dla systemu Android. 
 3. Projekotwanie elementów mechanicznych w środowisku CAD - Catia V5 /V6
  Cel: Celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowych narzędzi i umiejętności umożlwiających samodzielną realizację zadań związanych z mechatroniką w transporcie w zakresie modelowania z wykorzystanieme systemu CAX - Catia V5 lub Catia V6 - projektowanie części mechanizmów i ich złożeń oraz analiza kinematyczna. 
 4. Aktuatory
  Cel: Celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowych narzędzi i umiejętności umożlwiających samodzielną realizację zadań związanych z mechatroniką w transporcie w zakresie doboru i sterowania aktuatorów w tym róznego rodzaju silników elektrycznych, serw, siłowników pneumatycznych i hydraulicznych oraz elektrozaworów. 
 5. Czujniki
  Cel: Celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowych narzędzi i umiejętności umożlwiających samodzielną realizację zadań związanych z mechatroniką w transporcie w zakresie doboru i wykorzystania róznego rodzaju czujników wielkości fizycznych wykorzystywanych w mechatronice. 
 6. Realizacja przez Studentów własnych systemów mechatronicznych - cz. 1 - projekt i realizacja wybranego projektu własnego. 
  Cel: Celem zajęć jest umożliwienie Studentom samodzielnej realizacji wybranego systemu mechatronicznego (demonstrator/uproszczony model elementów spotykanych w transporcie). 
 7. Realizacja przez Studentów własnych systemów mechatronicznych - cz. 2 - realizacja wybranego projektu własnego.
  Cel: Celem zajęć jest umożliwienie Studentom samodzielnej realizacji wybranego systemu mechatronicznego (demonstrator/uproszczony model elementów spotykanych w transporcie). 
 8. Prezentacja i ocena zadań wykonanych przez Studentów
  Cel: Celem zajęć jest prezentacja indywidualnych prac wykonanych przez Studentów oraz ich ocena ze wskazaniem kierównków rozwoju.

 
W tym w szczególności:

- realizacja reprezentatywnych zadań z mechatroniki na zajęciach laboratoryjnych w oparciu o mikrokontrolery Arduino i Arduino IDE;

- wykonywanie programów w środowisku Android IDE;

- indywidualne projekty Studentów;

- zaawansowane systemy mechatroniczne;

Przekazane wiadomości i umiejętności, które mogą zostać wykrzystane jako narzędzia do dalszej samodzielnej pracy:

- zastosowanie i programowanie mikrokontrolera na przykładzie Arduino UNO;

- programowanie w środowisku Android (obustronna komunikacja ze sterowaniem głosem urządzeniami zewnętrznymi poprzez Bluetooth);

- projekotwanie elementów mechanicznych w środowisku CAD - CATIA v5 lub Catia V6;

- projektowanie mechaniki ruchu (kinematyka i dynamika ruchu) kinematyka prosta i odwrotna;

- dobór czujników pomiarowych;

- układy pomiarowe i sterujące;

- elementy wykonawcze - aktuatory;

- transmisja danych - protokoły, standardy;

- sterowniki PLC i HMI w transporcie szynowym (tramwaje, kolej).