Mechatronika

Laboratorium mechatroniki - nr: 01

Temat: Budowa mikrokontrolerów na przykładzie Arduino UNO, programowanie w Arduino IDE

Cel: Celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowych narzędzi i umiejętności umożlwiających samodzielną realizację zadań związanych z mechatroniką w transporcie w zakresie wykorzystywania mikrokonotrolerów i ich programowania. 

W opracowaniu...

Laboratorium mechatroniki - nr: 02

Temat: Programowanie w środowisku Android, sterowanie głosem i komunikacja z mikrokontrolerem

Cel: Celem zajęć jest przekazanie Studentom podstawowych narzędzi i umiejętności umożlwiających samodzielną realizację zadań związanych z mechatroniką w zakresie wykorzystywania urządzeń z systemem Android do sterowania mikrokontrolerem poprzez komunikację w standardzie Bluetooth. Student nabędzie umiejętności samodzielnego pisania programów w graficznym środowisku programowania dla systemu Android.  

W opracowaniu...

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do mechatroniki jako połączenia: mechaniki, elektroniki, projektowania, sterowania i programowania w teorii i praktyce.

W opracowaniu...

W opracowaniu...

W opracowaniu...

W opracowaniu...