Laboratorium: Diagnostyka II
Lab.01 Układy rozproszone w diagnostyce RS485 - ICP DAS i7000 - pomiar temperatury termoparą typu K

Zasady BHP: zachować szczególne zasady bezpieczeństwa przy pracy z zasilaczem 24V podłączanym do sieci energtycznej 230V. Przed podłączeniem uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia, który sprawdzi poprawność układu i bezpieczeństwo pracy.

Przebieg laboratorium:

  1. Budowa układu pomiarowego: tor pomiarowy składa się z moduł IDAM serii 7000 z USB oraz modułu odczytu napięć wejściowych z konwersją na temperaturę dla termopar typu K (pomiar mV i zamiana na C) 
  2. Instalacja programu i sterowników USB / RS232 (Konwerter do RS485) - LINK
  3. Konifuracja modułów IDAM do pracy w sieci
  4. Przykład odczytu danych na komputerze PC
  5. Omówienie zawartości sprawozdania