Laboratorium: Diagnostyka część II
Lab.06 Odczyt i analiza danych diagnostycznych w systemie Android - własny program

Przebieg laboratorium:

 1. Zasady BHP (zasilacz sieciowy, zasady logowania)
 2.   Sprawdzić poprawność wykonanego na wczesniejszych zajęciach toru pomiarowego do pomiaru siły: głowica tensometryczna + układ zasilania i wzmacniacz + wyjście analogowe + mikrokontroler, 
 3.   Zweryfikować poprawnoiść dobranego wczesniej wzmocnienia - wartość napięcia na wyjściu wzmacniacza do zakresu pracy wejścia mikrokontrolera Arduino (0-5V) - LINK
 4.   Otworzyć wczesniej napisany program w środowisku Arduino IDE do pomiaru napięcia na wejście analogowe np A0 - LINK
 5.   Sprawdzić zależność pozwalającą na przeliczenie wartości binarnych na wartość siły w [N]
 6.   Sprawdzić program o wyświetlanie wartości na komputerze PC poprzez port USB - LINK
 7.   Podłączyć moduł bluetooth HC-05 - LINK (wersja podstawowa do TX/RX D0 i D1)
 8.   Dla weryfikacji poprawności połączenia odczytać wartość na urządzeniu Android w programie typu: Serial Bluetooth, Serial USB Terminal, Bluetooth Terminal HC-05 itp. Hyper Terminals, Serial ... (informacja w opisie HC-05 - LINK)
 9. Opracować autorski program do wyświetlania wyniku na urządzeniu z systemem Android - LINK
 10. Sprawdzić poprawność komunikacji 
 11. Zakres sprawozdania - opisać przebieg laboratorium, przedstawić kod programu i podłączenie po stronie mikrokontrolera Arduino, przedstawić wykonany program dla systemu Android - kod i wynik, wskazać wady i zalety wykonanego systemu pomiarowego, wnioski (+dokumentacja zdjęciowa z zajęć)