Laboratorium: Diagnostyka II
Lab.05 Pomiar siły - 4 - mikrokontroler + wyświetlanie i analiza wyniku na urządzeniu Android - bluetooth

Przebieg laboratorium:

  1. Zasady BHP (zasilacz sieciowy, ostre krawędzie, masa)
  2.    Sprawdzić poprawność wykonanego na wczesniejszych zajęciach toru pomiarowego do pomiaru siły: głowica tensometryczna + układ zasilania i wzmacniacz + wyjście analogowe + mikrokontroler, 
  3.    Zweryfikować poprawnoiść dobranego wczesniej wzmocnienia - wartość napięcia na wyjściu wzmacniacza do zakresu pracy wejścia mikrokontrolera Arduino (0-5V) - LINK
  4.    Wczytać lub napisać program w środowisku Arduino IDE do pomiaru napięcia na wejście analogowe np A0 - LINK
  5.    Sprawdzić zależność pozwalającą na przeliczenie wartości binarnych na wartości siły w [N]
  6.    Sprawdzić wyświetlanie wartości na komputerze PC poprzez port USB - LINK
  7. Podłączyć moduł bluetooth HC-05 - LINK (wersja podstawowa do TX/RX D0 i D1)
  8. Odczytać wartość na urządzeniu Android w programie typu (należy je wcześniej zainstalować): Serial Bluetooth, Serial USB Terminal, Bluetooth Terminal HC-05 itp. Hyper Terminals, Serial ... 
  9. Wykonać serię pomiarów odczytując wskazania na urządzeniu z sytemem ANDROID dla kolejnych mas
  10. Zakres sprawozdania - opis zadań realizowanych w trakcie laboratorium, wyznaczyć zależności, przedstawić i omówić charakterystyki, błąd pomiaru wnioski (+dokumentacja zdjęciowa z zajęć), kod programu na mikrokotroler Arduino, kod programu lub zrzut ekranu z urządzenia Android