Laboratorium: Diagnostyka II
Lab.04 Pomiar siły - 3 - mikrokontroler + wyświetlanie i analiza wyniku na OLED

Przebieg laboratorium:

  1. Zasady BHP (zasilacz sieciowy, ostre krawędzie, masa)
  2.    Sprawdzić poprawność wykonanego na wczesniejszych zajęciach toru pomiarowego do pomiaru siły: głowica tensometryczna + układ zasilania i wzmacniacz + wyjście analogowe, dobrać 
  3.    Dobrać wzmocnienie - wartość napięcia na wyjściu wzmacniacza do zakresu pracy wejścia mikrokontrolera Arduino (0-5V)
  4.    Wczytać lub napisać program w środowisku Arduino IDE do pomiaru napięcia na wejście analogowe np A0 - LINK
  5.    Sprawdzić zależność pozwalającą na przeliczenie wartości binarnych na wartość siły w [N]
  6.    Sprawdzić czy program wyświetla wartości na komputerze PC poprzez port USB - LINK
  7. Dodać do programu wyświetlanie wartości na wyświetlaczu OLED - LINK
  8. Ustawić wartość graniczną, po której ma zostać załączony buzzer lub dioda (pamiętać o rezystorze!) - poprzez pin cyfrowy - LINK
  9. Wykonać serię pomiarów odczytując wskazania woltomierza oraz wskazania z mikrokontrolera (OLDE i wysyłanych na PC) dla kolejnych mas
  10. Zakres sprawozdania - charakterystyka, zależności, błąd pomiaru wnioski (+dokumentacja zdjęciowa z zajęć, +własny kod programu)