HC 05 awers2PROGRAMOWANIE MODUŁU BLUETOOTH HC-05 - w przypadku potrzeby zmiany ustawień

Podłaczenie Arduino - HC-05:
GND-  GND (masa)
VCC-  +5V (plus)
Uwaga - tu jest inne połączenie niż w przypadku komunikacji!
D11 jako TX-   RX
D10 jako RX-  TX


Kod programu do Arduino:

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX

void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("Wpisz komendy AT:");
mySerial.begin(38400);
}
void loop()
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}


Przed podłączeniem zasilania do Arduino należy wcisnąć przycisk w module HC-05 po czym po podłączeniu zasilania można go zwolnić (przy niektóryck komencach też trzeba go nacisnąć).
Po ustawieniu w monitorze portu szeregowego (PC - Arduino IDE) opcji "Zarówno NL, jak i CR" oraz bound rate 9600 ujrzymy komunikat "Wpisz komendy AT:".

Chcąc sprawdzić poprawność podłączenia można użyć komency: AT. Po tej komendzie powinniśmy uzyskać odpowiedź: OK.
Można również wpisać: AT+NAME? , ale w niektórych moduła przed tym należy wcisnąć i trzymać przycisk w module HC-05.

Dokumentacje i komendy AT można znaleźć pod tym LINKIEM lub TU (ze strony ABC RC).

Przykładowe komndy AT:
AT (test) - odpowiedź OK

AT+NAME=NowaNazwa 
- ustawienie nazwy
AT+NAME?  - sprawdzenie nazwy (przed tą komendą należy wcisnąć przycisk na HC-05)

AT+RESET

AT+VERSION? lub jak nie ma możliwości ustawienia znaku nowej linii i końca lini at+version?\r\n
AT+ORGL - reset do ustawień fabrycznych. Uzyska się wtedy odpowiedź: +NAME:NowaNazwa