Terminal RSterowanie Arduino UNO i dwukierunkowa transmisja danych poprzez bluetooth z wykorzystaniem modułu HC-05.

Kod programu dla Arduino do sterowania urządzeniami podłączonymi do Arduino poprzez np. telefon (urządzenie z systemem ANDROID):

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
byte c;

void setup() {
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
Serial.println("Komunikacja Bluetooth:");
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
if (mySerial.available()){
c=mySerial.read();
if (c=='0') digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
if (c=='1') digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Serial.write(c);
}

if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}

Szczegółowy opis podłączenia znajduje się pod tym LINKIEM.
Opis programowania / zmiany ustawień modułu HC-05 znajduje się pod tym LINKIEM.


Literatura: LINK