Funkcja wysyłania danych na port USB
Czyli jak szybko i sprawnie wysłać dane na USB i podejrzeć na komputerze np. w "Monitorze portu szeregowego" Arduino IDE...
W budowie...

 

...

 

Arduino Monitor portu szeregowego AM01


Arduino Monitor portu szeregowego AM02