Pomiar napięcia

Pomiar napięcia z wykorzystaniem mikrokontrolera np.: Arduino Uno + dzielnik napięcia

Czyli jak zmierzyć napięcie poprzez Arduino UNO...

Odczyt wejścia analogowego w Arduino

analogRead(A0);