Pin cyfrowy jako wyjście (digital out)
W budowie...