...

Strona poświęcona podstawom mechatroniki w formie podręcznego zbioru informacji, fragmentów kodów, opisów i schematów - "PODRĘCZNY ZBÓR NARZĘDZI MECHATRONIKA".


Jej głównym celem jest wsparcie studentów oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie podstawowych elementów wykorzystywanych przy budowie układów mechatronicznych oraz podstaw z elektrotechniki czy programowania mikrokontrolerów. 

W niektórych artykułach wykorzystano opracowania zewnętrzne, które zostały wykonane w taki sposób, że próba wykonania ich kopii była by niezgodna z prawem autorskim oraz ze szkodą dla czytelnika dlatego pozwoliłem sobie na podanie odnośników do stron innych autorów - co też wyraźnie zaznaczam. 

Strona zawiera materiały pomocne przy realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z:

  • mechatroniką,
  • elektrotechniką i elektroniką,
  • diagnostyką.

Mam nadzieję, że będzie ona pomocna również w projektach DIY...

...praxi facit perfectam...

Więcej informacji na zajęciach w ramach studiów www.ktk.polsl.pl lub w kole naukowym www.cad.2ap.pl oraz
w ramach szkoleń www.4te.com.pl 

Serdecznie zapraszam do korzystania

Kontakt - LINK