UWAGA!

Przedstawione na stronie przykłady należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej i doświadczonej (prowadzącego laboratorium). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia człowieka należy pracować wyłącznie przy napięciu bezpiecznym!  
To onacza dla napięcia stałego DC lub dla napięcia przemiennego AC:

- 120 [V] DC/50 [V] AC w warunkach na sucho;

-   60 [V] DC/25 [V] AC w warunkach wilgonego otoczenia;

-   30 [V] DC/12 [V] AC w warunkach na mokro.

Dla człowieka najlepiej gdy napięcie nie przekroczy 12 [V] a dla Arduino UNO - maksymalnie 5 [V]. 

Należy stosować niezbędne środki ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym i jego skutkami!

UWAGA!
Napięcie większe od 5V podane bezpośrednio na wejście analogowe zniszczy Arduino UNO (inne modele Arduino mają zakres maksymalny do 3,3 [V]). Dlatego w pewnym ograniczonym zakresie można stosować np. dzielniki napięcia.

Należy zwrócić uwagę na źródła zasilania w postaci baterii i akumulatorów - ich niewłaściwe użytkowanie w tym w szczególności przechowywanie, ładowanie i rozładowywanie może być skutkiem porażenia, poparzenia i pożaru!

W przypadku lutowania zachowaj ostrożność - możliwość poparzenia (uwaga na ręce i oczy oraz dym i opary) i pożaru. 

Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przedstawionymi materiałami.